III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

GDAŃSKA KARTA MARKETINGU SPORTOWEGO

GDAŃSKA KARTA MARKETINGU SPORTOWEGO


Zwieńczeniem pierwszego Bałtyckiego Kongresu Marketingu Sportowego było podpisanie

Gdańskiej Karty Marketingu Sportowego
inicjującej powstanie klastra przemysłu czasu wolnego.

(dostępna po kliknięciu tutaj 370 KB,
zobacz zdjęcia z podpisania karty tutaj)


Gdańska Karta Marketingu Sportowego


Uczestnicy Bałtyckiego Kongresu Marketingu Sportowego odbywającego się w Gdańsku w dniach 19 i 20 września 2013 r. deklarują wsparcie dla:

1. Stworzenia wielopłaszczyznowych, systemowych rozwiązań na rzecz integracji i współpracy samorządów, federacji i klubów sportowych, małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, mediów, organizacji pozarządowych a także ośrodków akademickich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

2. Działań na rzecz przezwyciężania wyzwań związanych z otyłością oraz innymi chorobami cywilizacyjnymi.

3. Rozpoczęcia regularnego zbierania danych jakościowych i ilościowych podczas wydarzeń sportowych, których celem jest poprawa jakości ich organizacji, co będzie powodować zwiększenie atrakcyjności sportu, jako jednej z dziedzin przemysłu czasu wolnego.

4. Wykorzystania potencjału osób, które zdobyły wcześniej praktyczne doświadczenia w organizacji imprez sportowych, podczas przeprowadzania kolejnych cyklicznych wydarzeń sportowych o różnej skali.

5. Kształcenia menedżerów wspierających polskie federacje i kluby sportowe w ramach krajowej i międzynarodowej edukacji formalnej i nieformalnej.

6. Opracowania różnych programów studiów lub innych form osobistego rozwoju dla zawodników kończących swoje aktywne życie sportowca wyczynowego, aby wykorzystać kapitał ich wiedzy, doświadczeń i umiejętności.

7. Wprowadzenia zachęcających przepisów podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, które angażują się poprzez sponsoring sportowy w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu.

8. Wykorzystania przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, szczególnie powstałej dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej.

Przy wdrażaniu zapisów Gdańskiej Karty Marketingu Sportowego chcemy stworzyć nowe perspektywy rozwoju polskiego sportu.