III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

          Ewa Sowińska jest Partnerem w ESO Audit S.C.

 

Przez trzynaście lat (do września 2009 r.) pracowała w firmie audytorskiej PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., gdzie pełniła funkcję członka zarządu. Jest członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu, Rady Programowej Pracodawców Pomorza oraz BPO Education Center przy Sopockiej Szkole Wyższej oraz członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jest przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów oraz fundatorką i wiceprezes Zarządu Fundacji Metapomoc.

Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych spółek realizujących kontrakty długoterminowe oraz spółek z sektora morskiego. Posiada duże doświadczenie w badaniu sprawozdań przygotowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz w realizacji projektów typu due diligence.