III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

       

Ryszard Świlski pełni funkcję Członka Zarządu Województwa Pomorskiego.


Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, na którym uzyskał tytuł magistra politologii, specjalizacja w zakresie samorządu terytorialnego.

W latach 1994 - 1998 był Wiceprzewodniczącym Rady Pruszcza Gdańskiego. Związany zarówno z Powiatem Gdańskim, w którym w latach 1998 - 2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady, a od roku 2002 do 2005 był jego Wicestarostą. Następnie zastępca burmistrza Pruszcza Gdańskiego ds. społecznych.