III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

        Prof. Jolanta Żyśko jest rektorem Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie.

 

Od 1990 roku jest zaangażowana w prace naukowo-badawcze na gruncie nauk organizacji i zarządzania sportem, najpierw w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a obecnie w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji. Odbyła staż naukowy w Institute of Sport & Leisure Policy Uniwersytetu w Loughborough.

Prowadziła wykłady na wielu uczelniach zagranicznych, m.in.: Deutsche Sporthochschule w Kolonii, Uniwersytecie w Jyväskylä, University of Bayreuth, Akademii Wychowania Fizycznego w Kownie.

Aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami naukowymi i branżowymi: od 2009 roku jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem (European Association for Sport Management - EASM). Jest członkiem grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sporcie, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wdrażania Krajowej Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym, ekspertem ds. jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zrealizowała szereg projektów badawczych dotyczących zarządzania sportem w wielu aspektach, głównie koncentrując się na systemach zarządzania sportem w skali makro. Wzięła udział w kilku projektach badawczych realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej.

Jest autorką ponad 100 publikacji (w tym ponad 40 w języku angielskim), wzięła udział w ponad 80 konferencjach, w tym w 50 z referatami (30 na międzynarodowych konferencjach i kongresach). Wygłaszała referaty wiodące na wielu międzynarodowych konferencjach.