III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

    Marcin Pawlak jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej ATTIS Group.

 

Z branżą ubezpieczeniową związany jest od 1989 roku, kiedy to otworzył własną działalność. Następnie przez kilka lat pełnił funkcję Członka Zarządu spółki Go Leasing z siedzibą w Opolu. W 2002 roku stworzył holding finansowo – ubezpieczeniowy o zasięgu ogólnokrajowym, specjalizujący się w ubezpieczeniach majątkowych i ubezpieczeniowych gwarancjach finansowych. Obecnie pełni funkcję zarządczą w CARSON Sp. z o.o. oraz zasiada w Radach Nadzorczych eSKY.pl S.A. oraz w spółkach grupy kapitałowej ATTIS.

Od 2003 roku posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz likwidatora przedsiębiorstw.

Marcina Pawlaka wyróżniają bardzo wysokie umiejętności negocjacyjne i managerskie, praktyczne doświadczenia z zakresu zarządzania, sprzedaży i psychologii, jak również nieprzeciętna wiedza na temat rynku ubezpieczeń, finansów i inwestycji