III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

          Maciej Bałaziński jest radcą prawnym Kancelarii Prawnej Maciej Bałaziński i Współpracownicy.

 

Studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Europejskiego. W tym zakresie ukończył również studia podyplomowe.

W latach 2001-2002 pracował w spółce ComArch S.A., następnie w latach 2002-2005 pracował w Kancelarii Adwokackiej Praski i Współpracownicy, uczestnicząc w obsłudze prawnej spółek z grupy TELE-FONIKA oraz klubu sportowego Wisła Kraków S.A.

Od 2005 członek ISLA (International Sports Lawyers Association) – szwajcarskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Sportowego.

W latach 2006-2007 pracował w Kancelarii Sobczyk i Współpracownicy. Od 2008 roku wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Bałaziński Toś.

Od 2013 roku prowadzi kancelarię Kancelaria Prawna Maciej Bałaziński i Współpracownicy, współpracującej z grupą ETL na terenie Polski. Co więcej przez dwie kadencje członek Wydziału Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej, członek Izby do spraw Rozpatrywania Sporów Sportowych przy Polskim Związku Piłki Nożnej oraz członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Poza tym członek Rady Nadzorczej Ekstraklasa S.A.

Od 2015 roku jest ściśle związany z Klubem Lechia Gdańsk S.A., gdzie pełni rolę Prokurenta samoistnego oraz Dyrektora Zarządzającego.

Autor wielu publikacji dotyczących dziedziny Prawa Sportowego. Specjalizuje się w prawie sportowym, marketingu sportowym, reprezentowaniu stron przed sądami powszechnymi oraz polubownymi w kraju i za granicą (Sądy Polubowne przy FIFA i FIBA, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie), zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych, prawie pracy oraz prawie unijnym.