III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

         

Krzysztof Czuba pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Banku Spółka Akcyjna.

 

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. pełni od czerwca 2009 r.

W 1995 r. ukończył studia wyższe w dziedzinie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Uczestniczył w szeregu szkoleń, między innymi: General Management Program dla Kadry Zarządzającej Grupy HVB/BACA organizowanym wspólnie z Executive Academy of Wirtschaftsuniversitat (2006) oraz Professional Banking Cyber School organizowanej przez Finance & Trainer w Szwajcarii (2006).

W latach 1994-2007 pracował w Banku BPH S.A., gdzie pełnił funkcje między innymi: Dyrektora Oddziału, Dyrektora Makroregionu Bankowości Detalicznej, a następnie Dyrektora Zarządzającego Banku odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży i Dystrybucji Pionu Bankowości Detalicznej.

Ponadto, w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej spółki Śrubex S.A., a w latach 2007-2008 Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Zakłady Energetyki Grzewczej S.A.

Od momentu uzyskania licencji bankowej przez Bank jest odpowiedzialny m.in. za doradztwo strategiczne i prowadzenie projektów związanych z wprowadzaniem oferty detalicznej. Zajmował się m.in. organizacją działalności regionów detalicznych, oddziałów, a także przygotował założenia projektu uruchomienia agencji Banku. Ponadto sprawował kontrolę nad realizacją planów akwizycyjnych i finansowych oddziałów Banku.