III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

        Kamil Koniuszewski jest p.o. Z-cy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku.


Absolwent AWFiS w Gdańsku, studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami na SGH w Warszawie, Instytutu Neurolingwistyki i Akademii Trenera Biznesu ODiTK. Jest laureatem „Studenckiego Nobla“ przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najwybitniejszych studentów w kraju.

Jego misją od najmłodszych lat było „poprawianie” świata poprzez działalność społeczną m.in. w harcerstwie czy w organizacjach studenckich. Podczas studiów sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego.

Od sześciu lat związany z zarządzaniem projektami poprzez organizację imprez sportowych i masowych, a także dziesiątki happeningów i akcji społecznych. Przez ostatnie 4 lata zajmował się pozyskiwaniem dotacji unijnych. 

Współtworzył Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi na AWFiS. Doświadczenie w zarządzaniu projektami i w foundraisingu zdobył pracując jako menadżer projektów krajowych i międzynarodowych, a także współpracując z branżą sportową m.in. jako konsultant w Pomorskim Związku Piłki Nożnej, AWFiS w GdańskuPomorskiej Federacji Sportu oraz Akademii Piłkarskiej LG,a obecnie w MOSiR Gdańsk. Suma pozyskanych przez niego dotacji przekracza 20 mln zł.

Jako certyfikowany trener prowadzi szkolenia z pozyskiwania dotacji, zarządzania projektami oraz komunikacji interpersonalnej.