III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

        Jans Kevišs-Petuško jest III Sekretarzem Ambasady Republiki Łotewskiej.

 

Zawodowy dyplomata. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracuje od 2006 roku, a w Ambasadzie Łotwy w Warszawie od roku 2010. Zakres kompetencji w Ambasadzie obejmuje m.in. promocję stosunków gospodarczych między Łotwą a Polską i turystyczną promocję Łotwy.

Wśród większych projektów w zakresie promocji Łotwy można wymienić organizację seminariów turystycznych oraz wizyt studyjnych na Łotwę.