III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

        Grzegorz Walczukiewicz jest Dyrektorem Biura Związku Miast i Gmin Morskich (ZMiGM).

 

Od 2008 r. prowadzi biuro stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Morskich, skupiającego miasta i gminy z polskiego wybrzeża. Jest współtwórcą i członkiem Zarządu Bałtyckiego Klastra Przemysłu Czasu Wolnego (BKPCW).

Grzegorz Walczukiewicz jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji z dziedziny ochrony środowiska, turystyki i sportu, miedzy innymi Bałtyckiego Kongresu Marketingu Sportowego (BKMS). Jest członkiem Rady Programowej Gdańskich Targów Turystycznych.