III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

       

Dr Stanisław Kluza pełni obowiązki Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A

 

Dr Stanisław Kluza jest doktorem ekonomii i twórcą nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006-2011. Minister Finansów i Wiceminister Finansów (2006) oraz główny ekonomista i dyrektor departamentu analiz w Banku Gospodarki Żywnościowej (2002-2006).

Pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej, związany z Instytutem Statystyki i Demografii (od 1994). Specjalizacja naukowa: polityka pieniężna, statystyka, ekonometria, makroekonomia, bankowość oraz badania koniunktury.

Autor licznych prezentacji i referatów w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym i analizy makroekonomicznej.