III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

          Dr Marcin Matuszewski jest dyrektorem generalnym eBilet Polska.

 

Marcin Matuszewski pełnił różne role kierownicze w firmach: Nokia Corp. (Finlandia), TKK (Finlandia), Polkomtel, Future Invest (firma typu "venture capital", Polska), Profound Ventures (firma typu "venture capital", Polska).

Obecnie Marcin Matuszewski jest CEO w polskiej firmie prowadzącej sprzedaż biletów - eBilet Polska.

Jego wykształcenie obejmuje strategię i biznes międzynarodowy, a także informatykę. Posiada stopień naukowy doktora oraz certyfikat PMI PMP.