III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

        Dr Kazimierz Waluch jest Prezesem Fundacji Instytutu Rozwoju Sportu i Edukacji.

 

Absolwent Filologii Romańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskał doktorat na Wydziale Politologii w 2002 roku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Komunikacji Republiki Francuskiej, rządu włoskiego i programu TEMPUS.

Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Członek TEAM EUROPE przy Komisji Europejskiej oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego. Asesor Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Zespołu do spraw oceny wniosków za wybitne osiągnięcia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji, Dyrektor Instytutu Turystyki w Warszawie.

Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, prowadził wykłady w polskich i zagranicznych uniwersytetach i szkołach wyższych. Autor i realizator wielu projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, programów Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.