III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

        Dr Joanna Jedel pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania w Sporcie, na Wydziale Wychowania Fizycznego, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

 

Naukowiec i praktyk. Doktorat dotyczący „Wpływu EURO 2012 na rozwój ekonomiczny woj. pomorskiego” obroniła w 2010 r. na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomicznym. W 2014 r. ukończyła studia podyplomowe „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach finansów publicznych” na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Aktualnie, od 2012 roku, Kierownik zakładu Zarządzania w sporcie w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku a także autorka programu kształcenia „Zarządzanie w sporcie” na kierunku Sport na studiach I, II stopnia i specjalistycznych studiach podyplomowych „Zarządzanie klubem piłkarskim”. Autorka licznych publikacji o charakterze interdyscyplinarnym z obszaru ekonomii, zarzadzania i sportu.

Oprócz nauki zajmuje się praktyką. Pracowała w Banku Gospodarstwa Krajowego w Departamencie Instrumentów Inżynierii Finansowej, a także na stanowisku Business Development Director w niemieckiej firmie HHLA.

Aktualnie pełni funkcje: Wiceprzewodniczącej w Radzie Nadzorczej Spółki Komunalnej, Wiceprezesa Bałtyckiego Klastra Przemysłu Czasu Wolnego. Należy również do Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (The Institute of Internal Auditors), a także Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.