III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

          Dorota Sobieniecka-Kańska jest Dyrektorem Gdańskiego Klubu Biznesu.

 

Wydawca, dziennikarka, wykładowca, doradca public relations i CSR. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

W przeszłości kierownik literacki Teatru Muzycznego pod dyrekcją Jerzego Gruzy. Dziennikarka i zastępca redaktora naczelnego, redaktor naczelna, publicystka i komentatorka „Głosu Wybrzeża”. Prezes zarządu wydawnictwa Baltic Press (wydawca anglojęzycznego dwumiesięcznika „Baltic Transport Journal”); dyrektor Biura Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Obecnie także wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Radia Gdańsk S.A.

Stypendystka Goethe Institut w Monachium oraz Mander College of Higher Education w Bedford (Wielka Brytania). Członkini Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej.  Doradca public relations w wielu firmach i instytucjach. Wykładowca PR, Media Relations i etyki biznesu w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy.

Redaktor i tłumacz wydawnictw książkowych. Współpracownica rozgłośni radiowych i tv. Członkini Stowarzyszenia Polskich Mediów oraz Federation Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme przy UNESCO. Członkini Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Ministerstwa Gospodarki.