III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

        Barbara Geniusz-Stepnowska jest twórcą i dyrektorem studiów MBA Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

 

Barbara Geniusz-Stepnowska jest twórcą i dyrektorem studiów MBA Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w realizacji i zarządzaniu projektami międzynarodowymi, w bankowości i w sektorze publicznym.

W pracy dydaktycznej koncentruje się na aspektach zawiązanych z zarządzaniem projektami, szczególnie w ujęciu międzynarodowym, prowadząc zajęcia ze studentami z Europy, Azji i  Afryki. 

Jest autorką artykułów związanych z zarządzaniem kompleksową jakością TQM oraz zarządzaniem projektami w przedsięwzięciach poza biznesowych, w tym sportowych. Monografia „Wpływ dużych wydarzeń sportowych na gospodarkę –przykłady ze świata” temu m.in. została poświęcona.

Jej aktualne zainteresowania badawcze koncentrują w obszarze kultury i sztuki oraz aspektach przedsiębiorczości artystów. Interesuje się historią sztuki,  jazzem i fotografią, amatorsko trenuje tenisa.