III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

        Adam Skonieczny jest Kierownikiem Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

 

Absolwent Uniwersytet Gdańskiego, Wydziału Zarządzania, kierunku Organizacja i Zarządzanie.

Związany z Portem Lotniczym Gdańsk już od prawie 20 lat i aktywnie uczestniczący w jego rozwoju. W roku jego zatrudnienia gdańskie lotnisko obsługiwało 178 tysięcy pasażerów rocznie, natomiast obecnie zbliża się do 4 milionów! Działem Analiz Ekonomicznych i Marketingu kieruje od 2000 roku, a w 2012 roku został powołany na Prokurenta Spółki. Odpowiedzialny m.in. za kontakty z liniami lotniczymi i przychody lotniskowe, ale także za kreowanie przychodów pozalotniskowych oraz działania marketingowe.