III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

ORGANIZATORZY

Zmień język

ZWIĄZEK MIAST I GMIN MORSKICH
ZMiGM kontynuuje i rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego, założyciela Związku Gospodarczego Miast Morskich (1946).

Zrzesza około 30 samorządów nadmorskich. Przyjętą i uszanowaną przez stowarzyszone gminy zasadą jest apolityczność Związku. Celem stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski i gmin wchodzących w skład organizacji.

ZMiGM inicjuje przedsięwzięcia i zachęca do udziału w projektach służących kreowaniu i podnoszeniu jakości produktu turystycznego. Służy opieką merytoryczną i chroni interesy gmin w trakcie realizacji działań. Wspiera gminy w kontaktach z administracją państwową w sprawach zgodnych z przedmiotem działania Związku. Inicjuje i pilotuje krajowe i międzynarodowe projekty w oparciu o fundusze pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.