III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

ORGANIZATORZY

Zmień język
PSWE istnieje od 2004 r. i od tego czasu bierze udział w licznych projektach międzynarodowych, mając za partnerów bardzo różnorodne organizacje. Od początku istnienia kraje skandynawskie i Finlandia stanowią dla Stowarzyszenia źródło inspiracji, dlatego stosowany jest skandynawski model współpracy: długotrwałe partnerstwo, z jednej strony budowane na zaufaniu, z drugiej - na profesjonalnie świadczonych usługach.

W swoich działaniach kieruje się uczciwością, transparentnością i szacunkiem dla każdego człowieka.

Zainteresowania i działalność PSWE koncentruje się głównie na rozwoju i wzmocnieniu przemysłu czasu wolnego, jednej z kluczowych gałęzi gospodarki, przede wszystkim na terenie Pomorza (najpopularniejszego regionu turystycznego w Polsce), ale także w całym kraju.

W odróżnieniu od wielu innych organizacji pozarządowych, PSWE nie szuka problemów do rozwiązania – szuka nowych, pozytywnych sposobów na rozwiązanie problemów. Skupia się na jednoczeniu i łączeniu, nie na podziałach. Stowarzyszenie zakłada, że ludzie, nawet pochodzący z różnych kultur i organizacji, mogą skutecznie współpracować.

PSWE chce zerwać z wizją typowej organizacji pozarządowej, która swoje pomysły pragnie realizować jedynie poprzez poszukiwanie sponsorów swojej działalności.

Dzięki kompetencjom, długiemu stażowi pracy w największych korporacjach osób tworzących stowarzyszenie oraz doświadczeniu, jakie PSWE zdobyło przy realizacji międzynarodowych projektów, jest w stanie oferować swoje usługi firmom, samorządom oraz innym organizacjom pozarządowym.

Środki na finansowanie realizowanych projektów, stowarzyszenie zdobywa oferując swoim partnerom i klientom swoje usługi i kierując się zasadą "3 x win".