III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

ORGANIZATORZY

Zmień język

Koncepcja współpracy w ramach działalności klastrowej staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Jest to jedna z najbardziej efektywnych form organizacji działalności gospodarczej.

Klastry stanowią elastyczną formę współpracy horyzontalnej między grupami takich podmiotów jak przedsiębiorstwa, uczelnie i jednostki naukowo-badawcze, a także organizacje skupiające i wspierające firmy oraz samorządy. Efektem działania klastra jest wzmocnienie organizacyjne, procesowe i technologiczne, co pozwala na tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Innowacje nie dotyczą tylko kwestii technologicznych, ale nade wszystko działań społecznych, które są fundamentem budowania kapitału społecznego, bez którego nie ma możliwości dalszego rozwoju gospodarczego.

Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki, której podstawa opiera się na kapitale społecznym jest przemysł czasu wolnego. Udane spędzanie czasu wolnego jest głównym czynnikiem późniejszego zwiększenia skuteczności i efektywności w codziennym życiu zawodowym. W ramach przemysłu czasu wolnego wyróżnia się jego działy związane ze sportem i rekreacją, kulturą, przyrodą, hotelarstwem, gastronomią, życiem nocnym, ale również profilaktyką zdrowotną.

Na podstawie raportu „State of the UK Leisure Industry: A Driver for Growth” z lipca 2012 r. przygotowanego przez firmę Olivier Wyman wynika, że przemysł czasu wolnego w Wielkiej Brytanii generuje ponad 200 mld funtów przychodów rocznie. W tej dziedzinie przemysłu pracuje ponad 2,6 mln osób czynnych zawodowo, co stanowi 9% wszystkich czynnych zawodowo na Wyspach Brytyjskich. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że wiek ponad 700 tys. pracowników mieści się w przedziale od 16 do 25 lat. Jest to grupa wiekowa, która w całej Europie boryka się z ogromnymi wyzwaniami dotyczącymi znalezienia pracy.

We wrześniu 2013 r., podczas odbywającej się w Gdańsku I. edycji Bałtyckiego Kongresu Marketingu Sportowego, została podpisana Gdańska Karta Marketingu Sportowego inicjująca działania na rzecz powołania Bałtyckiego Klastra Przemysłu Czasu Wolnego (BKPCW).

Dlatego po zakończeniu kongresu, Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA) wraz ze Związkiem Miast i Gmin Morskich (ZMiGM), Areną Gdańsk Operator Sp. z o. o. (AGO) oraz Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (AWFiS) rozpoczęły prace na rzecz powołania BKPCW z siedzibą w Gdańsku. Dodatkowo do grona członków założycieli zostały zaproszone takie instytucje jak:, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. (MTG) oraz Fundacja Gdańska, Stowarzyszenie „Wiedza” i Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie (LOP). Podpisanie umowy pomiędzy partnerami nastąpiło 12 grudnia br. o godz.12.00 na Stadionie PGE Arena.

Dzięki różnorodności założycieli, BKPCW doskonale odzwierciedla definicję klastra stworzoną przez Ministerstwo Gospodarki RP łącząc ze sobą uczelnie, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia wspierające firmy oraz samorządy. BKPCW pozwoli usystematyzować dotychczasowe osiągnięcia swoich członków oraz otworzy nowe możliwości biznesowego wykorzystania ich potencjału nie tylko na terenie Polski, ale i całego Regionu Morza Bałtyckiego.