III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

       

Robert Raszczyk jest Zastępcą Dyrektora Zarządzającego Brands Polska sp. z o.o. 

 

Z wykształcenia jest ekonomistą. Przez wiele lat mieszkał w Niemczech, gdzie skończył studia na Uniwersytecie w Kassel. Doświadczenie zdobywał m.in. pracując przez kilka lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (GPW), ostatnio na stanowisku Głównego Specjalisty w Dziale Instrumentów Finansowych. Na GPW odpowiedzialny był m.in. za wprowadzanie nowych produktów strukturyzowanych do obrotu oraz opiekę nad notowanymi już instrumentami. Odpowiadał również za przygotowanie wprowadzenia na warszawską giełdę pierwszego funduszu typu ETF.

Był Dyrektorem ds. Rynków Kapitałowych w Oliwskiej Grupie Konsultingowej, a także pełnił funkcję Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego w Domu Maklerskim BZ WBK. Znany jest w środowisku inwestorów indywidualnych, dzięki licznym szkoleniom i wykładom oraz obecności w mediach jako komentator aktualnych wydarzeń ekonomicznych oraz popularyzator inwestycji.

Aktualnie zarządza spółką Brands Polska, która zajmuje się m.in. produkcją i uszlachetnianiem odzieży sportowej – kolekcje tworzone dla znaczących drużyn piłkarskich (piła ręczna i nożna), hokejowych, rugby, wielu znanych marek firmowych a także dla klienta indywidualnego.

Prowadzone przedmioty: Źródła finansowania klubów piłkarskich – Ekonomiczne aspekty wejścia klubów piłkarskich na giełdę