III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

        Mariusz Kądziołka jest Zastępcą Prezydenta Miasta Szczecina.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na stanowisku młodszego specjalisty Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. W latach 1998 - 1999 zatrudniony w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A w Szczecinie. W latach 2000 - 2001 pracował jako Dyrektor Oddziału w Żółte Taxi Spółka z o.o. w Warszawie, a następnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych O/Szczecin.

W 2004 r. zdał egzamin na audytora wewnętrznego przed Ministrem Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. W 2005 r. ukończył szkolenie zorganizowane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Od 2005 r. pracuje w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego szczecińskiego magistratu.

W latach 2006 - 2010 r. pracował jako zastępca Wojewódzkiego Komendanta Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie. Od 2010 r. do chwili powołania przez Prezydenta Miasta Szczecina na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin, był dyrektorem Biura Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie.

W 2008 r. został powołany na członka Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecin - Zdunowie. Delegat Kongresu Prawa i Sprawiedliwości.

Był uczestnikiem szkoleń z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości, etyki w życiu publicznym, regionalnego partnerstwa na rzecz pracy - Specjalista Partnerstwa Lokalnego.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny). Studia podyplomowe w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej w usprawnieniu zarządzania kończył na Uniwersytecie Szczecińskim. Dodatkowo swoje wykształcenie uzupełnił w Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich w Poznaniu uzyskując tytuł menedżera zasobów ludzkich.