III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

        Artur Olech pełni funkcję Prezesa Zarządu Ubezpieczeń Pocztowych.

 

Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji oraz Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość.

W latach 1994-1998 współpracował z Centrum Badań Społecznych i Ekonomicznych w Warszawie, a w latach 1996-1997 pracował jako analityk w Polskim Instytucie Zarządzania. Następnie podjął pracę w Volkswagen Bank Polska i Volkswagen Leasing Polska, gdzie kierował m.in. Departamentem Współpracy z Klientami Kluczowymi i Departamentem Zarządzania Ryzykiem.

Artur Olech od końca 1998 roku, przez ponad 15 lat związany był z Grupą Generali. W 2003 r. został Członkiem Zarządu Generali PTE. Na przestrzeni lat zasiadał w Zarządach spółek: Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U.S.A oraz Generali Finance Sp. z o.o. W listopadzie 2008 r. został mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Generali Życie T.U. S.A. Od listopada 2010 r. do lutego 2014. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółek Grupy Generali w Polsce.

Od 1 września 2014 r. był szefem projektu stworzenia Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Obecnie pełni funkcje jego Prezesa oraz Prezesa Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Jest Przewodniczącym Rady Programowej „Insurance Forum”. Zasiada również w Radzie Nadzorczej Ciech S.A.