III. BKMS odbył się

24 - 25 listopada 2015 r.

na Stadionie Energa Gdańsk

PRELEGENCI

Zmień język

        Jan Kozłowski - Prezes Polskiego Związku Rugby, b. poseł do Parlamentu Europejskiego


Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W latach 1969-1972 był pracownikiem naukowo – dydaktycznym. W latach 1972-1982 objął kierownicze stanowisko w Pracowni Drgań i Akustyki w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. Od 1982 r. pracował w prywatnych przedsiębiorstwach.

W 1990 roku został wybrany do Rady Miasta Sopotu, a następnie, w 1992 roku na Prezydenta Sopotu, którą to funkcję pełnił przez dwie kadencje, tj. do 1998 roku. W latach 1998-2001 był Podsekretarzem Stanu w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki. W roku 2001 pełnił funkcję wicemarszałka województwa pomorskiego.

W okresie 2002-2010 był Marszałkiem Województwa Pomorskiego. W tym czasie został wybrany na Prezesa Związku Województw RP, otrzymał też tzw. "Oskara Samorządowego", tj. nagrodę im. G. Palki i nagrodę im. Franciszki Cegielskiej oraz został wyróżniony tytułem Człowieka Roku Województwa Pomorskiego przez magazyn FORBES.

Z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał srebrny medal Gloria Artis, został również odznaczony złotym odznaczeniem zasłużonego dla sportu i zasłużonego dla turystyki.

Od 2010 roku pełnił funkcję posła do Parlamentu Europejskiego, gdzie zajmował się głównie kwestiami związanymi z unijnym budżetem (jako członek Komisji Budżetowej) oraz polityki zatrudnienia (pełniąc funkcję zastępcy w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych). Ponadto od 1995 roku jest Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, a od 2000 roku Prezesem Polskiego Związku Rugby. Obecnie jest przewodniczącym Pomorskiej Platformy Obywatelskiej RP.